2310868144 Γαμβέτα 107 & Μπότσαρη Μάρκου 57, Θεσσαλονίκη frosty_gr@hotmail.gr